ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสื่อข้อมูลแหล่งท่องเที.....   1 เม.ย. 2562 346 ครั้ง
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสื่อข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวโดยผ่านเทคโนโลยีบาร.....   19 มี.ค 2562 243 ครั้ง
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   6 ก.พ. 2562 371 ครั้ง
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการลุ่มน้ำแห่งความศรัทธาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเ.....   31 ส.ค. 2561 562 ครั้ง
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   31 ส.ค. 2561 339 ครั้ง