วัดกระแจะ

13 ม.ค. 2565      452 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัดกระแจะตั้งขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายอายุราว 250 ปีและเป็นด่านกบแจะที่เชื่อว่าเป็นด่านที่หยุดพักรับประทานอาหาร ในครั้งที่พระเจ้าตากสินมหาราชฝ่าลงล้อมทัพพม่าออกมา ภายในวัดจะมีพระอุโบสถที่ส้รางด้วยดินดาลอายุกว่า 250 ปีและพระวิหารสัมฤทธิ์อายุกว่า 200 ปี

เวลาทำการ : ทุกวัน 08.30 - 16.30 

ราคาเข้าชม : ไม่มีค่าใช้จ่าย

กิจกรรม : ชมพระอุโบสถที่ส้รางด้วยดินดาลอายุกว่า 250 ปี นั่งพักผ่อนริมหาดทราย สักการะพระเจ้าตากสินมหาราช

ที่ตั้ง : หมู่ 5 ตำบลท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 149 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 1 ชั่วโมง 57 นาที อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 21.7 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 25 นาที อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 10.9 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 15 นาที