ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกวัด

13 ม.ค. 2565      271 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

บ้านโคกวัด เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณศรีมโหสถ ตั้งแต่สมัยทวารวดี มีโบราณสถานในพื้นที่มากมายให้ไปเยี่ยมชม ปัจจุบันเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื่องจากประชากรกว่า 80% นับถือศาสนาคริสด์นิกายโรมันคาทลิก มีจุดเด่นคือโบสถ์อารักรเทวดา
ที่ตั้งตระหงานผ่านวิกฤติและยุคสมัยมานาน มีกระจกสีรูปปั้น และงานแกะสลักไม้ที่งดงาม ทำบุญและเยี่ยมศูนย์สงเคราะห์ "คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์" เป็นสถานที่ดูแลคนชราและคนยากไร้ในหมู่บ้าน จากนั้นไปริมอาหารและพืชผลท้องถิ่นอย่างส้มโอ และขนมไทยสูตรดั้งเดิมจากฝีมือชาวชุมชน พร้อมปั่นจักรยานเลียบคูเมืองเก่าซึมชับบรรยากาศยุคใบราณ

เวลาทำการ : ทุกวัน 08.30 - 16.30 

ราคาเข้าชม : ไม่มีค่าใช้จ่าย

กิจกรรม : ชมโบราณสถานสระแก้ว ศึกษาประวัติศาสตร์โบราณสถานหมายเลข 27 68 และ 228สักการะหลวงพ่อพวารวดี พระพุทธรูปหินทรายประทับยืนปางแสดงธรรม โบสต์อารักขเทวดา คามิลเดียน โชเชียล เซนเตอร์ ทำบุญและกิจกรรมร่วมกันที่ศูนย์ลงเคราะห์ผู้สูงอายุยากไร้ พร้อมชมธรรมจักรหินทรายในวัฒนธรรมทวารวดีปันจักรยานตามเส้นทางธรรมชาติในชุมซน ชิมส้มโอจากสวน

ที่ตั้ง : บ้านโคกวัด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนุบรี 

ช่องทางการติดต่อ : 061-7699698