การวางระบบประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบและจัดทำมาตรการกำกับและติดตามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

22 พ.ย. 2565      4 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

- ชื่อกิจกรรม : การวางระบบประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบและจัดทำมาตรการกำกับและติดตามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- รายละเอียด : นายธราพงษ์ รักขนาม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี

มอบหมายให้ นายศิวกร สากล เจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

เข้าร่วมประชุมการวางระบบประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบและจัดทำมาตรการกำกับและติดตามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Online Meetings

- วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

- สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี