การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

22 พ.ย. 2565      6 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

- ชื่อกิจกรรม : การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- รายละเอียด : นายธราพงษ์ รักขนาม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี

มอบหมายให้ นายจิระเดช ภูเต้านิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัดปราจีนบุรีและเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Online Meetings

- วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

- สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี